Glazenwasserij

PAD HoogwerkerPAD heeft de ontwikkelingen in het glazenwassersvak aangegrepen om zich te specialiseren en te organiseren als een modern bedrijf.

De vele projecten onder haar hoede betreffen 'ouderwets ladderwerk' maar ook projecten die slechts uit te voeren zijn middels eigen en/of ingehuurde  hoogwerkers. Door gebruik te maken van het  Tucker ® pole systeem zijn ramen vanaf de grond bereikbaar tot zelfs 13 meter hoogte.

Voorafgaand aan de werkzaamheden ontvangt de opdrachtgever een (jaar-)overzicht van het aantal bewassingen, zodat er altijd helderheid bestaat over het tijdstip waarop deze zullen worden uitgevoerd.
Tevens kunnen de werkzaamheden, telefonisch of per email van te voren bij een daarvoor aangewezen contactpersoon worden aangemeld.
Voor elke situatie worden de reinigingsmethoden en producten zorgvuldig afgestemd. Deze zijn altijd in overeenstemming met de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden.
PAD’s glazenwassers zijn in het bezit van het Glazenwassers vakdiploma SVS en VCA* diploma.